• มสด นครนายก ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10