มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2567 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นำโดยนางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ microsoft team ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม online 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *