มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

E-mail

 

ตอนเรียน เบอร์โทรภายใน
ปี 2560

ดร.ประพิมพ์ใจ   เปี่ยมคุ้ม

prapimjai_pie@dusit.ac.th

(papimjai@hotmail.com)

NA 6403
ปี 2559

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

chaiyot_cha@dusit.ac.th

(chaoranong@hotmail.com)

NA 6403
ปี 2559

อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์

kulthida_mee@dusit.ac.th

(kulthida330@gmail.com)

NB 6403
ปี 2558

อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

aunchittha_piy@dusit.ac.th

(kate_tungtong@hotmail.com)

NA 6403
ปี 2558

อ.รวี  ศิริปริชยากร

ravee_sir@dusit.ac.th

(ra-vee@hotmail.com)

NB 6403
ปี 2557

อ.จิราภรณ์  ยกอินทร์

jiraporn_yok@dusit.ac.th

(qooneung.jiraporn@gmail.com)

NA 6403
ปี 2557

อ. พัฒน์พงษ์ ตันเจริญ

patpong_tun@dusit.ac.th

(patpong_tun@hotmail.com)

NB 6403
ปี 2556

อ.ชัชรี สุนทราภัย

chatcharee_sun@dusit.ac.th

(wawe89@windowslive.com)

NA 6403
ปี 2556

ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

kwanjai_jar@dusit.ac.th

(bonus5481@gmail.com)

NB 6403

Loading