มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สภาคณาจารย์ และพนักงานประชุมสัญจร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

25600419_170419_0018

25600419_170419_0024

25600419_170419_0026

25600419_170419_0028

25600419_170419_0031

25600419_170419_0032

25600419_170419_0034

25600419_170419_0035

25600419_170419_0036

25600419_170419_0037

25600419_170419_0038

25600419_170419_0039

 

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.สภาคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภา ฯ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาประชุมสภาสัญจรคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และคณะฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ทางศูนย์การศึกษานครนายกได้นำสภาคณจารย์ฯ เยี่ยมชมอาคารเรียนสังคมศาสตร์ อาคารเรียนประถมศึกษา อาคารสำนักงาน และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×