มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรที่เปิดสอน

bachelor
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 สาขา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)

 

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *