มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

dscf3532
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก dscf3561ประกอบด้วย 1.อาคารปฏิบัติการการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย สูง 6 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 2.อาคารการประถมศึกษาสูง 7 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 3.อาคารสำนักงานและที่พักสูง 3 ชั้น (ขนาด 5×5 เมตร จำนวน 20 ห้อง

 

Loading