มสด นครนายก รวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสว้นคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก