มสด.นครนายก ร่วมประชุมมหาวิทยาลัย “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ในสวนดุสิต 5.0”

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. บุคคลากร(สายสนับสนุน) มสด.นครนายก ร่วมประชุมมหาวิทยาลัย “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ในสวนดุสิต 5.0” ผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ ณ.ห้องประชุม ขจร (652) อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก