University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for April 30th, 2018

 
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

    วันที่ 30 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาต่อไป พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักศึกษาในการทำสื่อการเรียนการสอน ในเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 […]

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×