มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการจัดร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติ กับ นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ศูนย์ฯนครนายก เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) และบุคลากรของศูนย์ฯ โดยมี ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

DSC_0494

IMG_2728IMG_2837 copyIMG_295411164083_837950489633221_1777320576_n

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *