มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชา

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%af_7782เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชาโครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาทักษะทางสังคมศึกษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย จัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การละเล่นไทย ตักไข่หรรษา โยนห่วง เพ้นท์ตุ๊กตาปูนปัตเตอร์ เกมโยนตะกร้า เป็นต้น

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%af_7363

Loading