มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก เตรียมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7_5958มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย ประเภทรับตรงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”172″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Loading