มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก จัดโครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3_9070เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการ โครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะในการจัดทำ
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3_4589

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3_1659

Loading