มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มสด เยี่ยมศูนย์นครนายก แสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 59

25591122_846วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงค์ ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ให้คำแนะนำในการบริการการศึกษา การจัดตารางเรียน ตารางสอนแก่อาจารย์ ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Loading