มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายกร่วมประชุม อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0

 

วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 – 12.10 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรสายวิชาการ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0 โดยรับฟังนโยบายจากอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย278210 278211 278213 278426 278428 278430

Loading