มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก เป็นวิทยากร “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

unnamed-1ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะฯ เดินทางไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 โดย ผอ.บำรุง อยู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรี พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ

Loading