มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีs__4882598 s__4882605 s__5890227 s__5890233

Loading