มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก จัดอบรม “การคิดและการตัดสินใจสำหรับครูในศตวรรษที่ 21”

อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0008 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0013 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0015 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0018 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0028 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0030 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0033 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0041 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0042 อบรม 4 มีนา 60_๑๗๐๓๐๖_0051

มสด.นครนายก จัดอบรม “การคิดและการตัดสินใจสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” ให้กับนักศึกษารหัส  ๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติการสอน โดยมี ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว เป็นวิทยากร โดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading