มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม และร่วมแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ.โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

อบรมบริด นวม. 6360_๑๗๐๓๐๗_0017อบรมบริด นวม. 6360_๑๗๐๓๐๗_0018อบรมบริด นวม. 6360_๑๗๐๓๐๗_0023Encheres_bridge  อบรมบริด นวม. 6360_๑๗๐๓๐๗_0005 อบรมบริด นวม. 6360_๑๗๐๓๐๗_0007 อบรมบริด นวม. 6360_๑๗๐๓๐๗_0008 

มสด.นครนายก โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์พงศ์ ตันเจริญ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เข้าร่วมอบรม และแข่งขันกีฬาบริดจ์ หรือไพ่บริดจ์ (Bridge) กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จังหวัดนครนายก

โดยไพ่บริดจ์ (Bridge) ถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่การบรรจุการแข่งขันอย่างเป็นทางการในระดับกีฬามหาวิทยาลัย กีฬาแห่งชาติของประเทศไทย กีฬาซีเกมส์และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งมีการเริ่มต้นการเล่นครั้งแรกในแถบยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1860 โดยปัจจุบันนิยมเล่นกันในแบบ Contract Bridge ซึ่งคิดค้นโดย Harold S. Vanderbilt เมื่อปี ค.ศ. 1925 ระหว่างเดินทางในเรือสำราญ

ผลการแข่งขัน นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (2 รางวัล) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 รางวัล)ได้แก่ นางสาววณัฐพร สุภะรักษ์ และนางสาวโสภิตา ปราบภยัคฆ์ ได้รับเหรียบเงิน นางสาวศิริวรรณ จำนงสุข ทองแดง และนางสาวจิราวรรณ จู้สวัสดิ์ ได้รับเหรียญทองแดงS__7954436 S__7954437

Loading