มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยากาศงานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 ( Deity Bye Nior 2017 )

20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0001 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0002 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0003 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0004 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0005 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0006 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0007 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0008 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0009 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0010 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0011 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0012 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0013 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0014 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0015 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0016 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0017 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0018 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0019 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0020 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0021 20170313 #2_๑๗๐๓๑๔_0022

วันที่ 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดงานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559
( Deity Bye Nior 2017 ) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย นอกเหนือจากงานสานสัมพันธ์พี่น้องที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแล้วนั้น งานบายเนียร์ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการทำให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายได้หวนระลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้กล่าวคำอำลา และความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์ เพื่อนๆ รุ่นน้องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่นละเป็นกันเอง

Loading