มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นเจ้าภาพจัด “สภากาแฟสัญจร” ครั้งที่ 18

20170518_170519_0011

20170518_170519_0012

20170518_170519_0013

20170518_170519_0014

20170518_170519_0015

20170518_170519_0016

20170518_170519_0017

20170518_170519_0018

20170518_170519_0019

20170518_170519_0020

20170518_170519_0020_0

20170518_170519_0021

20170518_170519_0021_0

20170518_170519_0022

20170518_170519_0022_0

20170518_170519_0023

20170518_170519_0023_0

20170518_170519_0024

20170518_170519_0024_0

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0013

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นเจ้าภาพจัด “สภากาแฟสัญจร” ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ เช่น สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก, สำนักงานคุมประพฤติ ,สำนักงานบังคับคดี , สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 651 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจักหวัดนครนายก

Loading