มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการปฐมนิเทศก์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0001

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0002

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0003

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0004

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0005

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0006

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0007

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0008

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0009

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0010

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0011

ปฐมนิเทศน์ปี5_170519_0012
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการปฐมนิเทศก์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกประสบการณ์ เทอม 1/2560 โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งรุ่นพี่ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร 652 ศูนย์นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *