18600626_1340719906022378_179483024_n

18555134_1340720019355700_543238328_n

18555219_1340719936022375_1732156989_n

18578750_1340719949355707_229181840_n

18578891_1340720032689032_1240714381_n

18579101_1340720036022365_1804131119_n

18579158_1340719932689042_1818004273_n

18579225_1340719942689041_1277461284_n

18579271_1340719989355703_1663950572_n

18579385_1340719966022372_1888973579_n

18600487_1340720046022364_894274702_n

 

18600647_1340720016022367_276054183_n

18601385_1340719909355711_792624921_n

18601476_1340719962689039_562480360_n

18622758_1340719992689036_86134537_n

วันที่ 19 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ Pre-teacher program ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสนใจศึกษาต่อในอาชีพครู โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และรุ่นพี่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ห้องขจร 652 ศูนย์นครนายก