มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกประชุมร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

136695

136696

136697

136698

136699

136700

136701

136704

พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 หลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกประชุมร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เรื่องการประสานการทำงานร่วมกัน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) และการใช้ประโยชน์จากห้องการรเรียนรู้ของโรงเรียนละอออุทิศ ประชุม ณ ห้อง 554 อาคารเรียนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อารยา สุขวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนละอออุทิศ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณธัญญา เกษตรภิบา่ล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคณาจารย์หลักสูตรปฐมวัย ประจำศูนย์นครนายกเข้าร่วมประชุม

Loading