มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม“วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา”

วันอาฬหบูชา7ก.ค._1

วันอาฬหบูชา7ก.ค._2

วันอาฬหบูชา7ก.ค._3

วันอาฬหบูชา7ก.ค._4

วันอาฬหบูชา7ก.ค._5

วันอาฬหบูชา7ก.ค._6

วันอาฬหบูชา7ก.ค._7

วันอาฬหบูชา7ก.ค._8

วันอาฬหบูชา7ก.ค._9

วันอาฬหบูชา7ก.ค._10

วันอาฬหบูชา7ก.ค._11

วันอาฬหบูชา7ก.ค._12

วันอาฬหบูชา7ก.ค._13

วันอาฬหบูชา7ก.ค._14

วันอาฬหบูชา7ก.ค._15

วันอาฬหบูชา7ก.ค._16

วันอาฬหบูชา7ก.ค._17

วันอาฬหบูชา7ก.ค._18

วันอาฬหบูชา7ก.ค._19

วันอาฬหบูชา7ก.ค._20

วันอาฬหบูชา7ก.ค._21

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-11.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วย“วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา” มีการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ความเป็นมา ความสำคัญ และการปฎิบัติตนในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และวัดอุดมธานี

 

Loading