มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก ออกแนวแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 2561 ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไป

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *