มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 ในการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 ในการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ สำหรับก้าวแรกในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน เป็นการฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการให้การต้อนรับจากนักศึกษารุ่นพี่อย่างอบอุ่น โดยจะมีการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *