มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก นำโดยนางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการฯ นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ พนักงานราชการ และนางสาววาสนา อึ้งประภากร นักกายภาพบำบัด เนื่องในโอกาสเดินทางมาสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก