มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือ/ฟื้นฟู/เตรียมความพร้อมให้กับผู้พิการตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการทางการศึกษาเพื่อคนพิการในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก