มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับแกนนำ และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง จ.นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *