มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในการประชุมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก