มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก” โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *