มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลของโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสำรวจ การทำความเข้าใจเรื่องใช้งาน Application การส่งต่อข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *