มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม Field trip ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้คำศัพท์ ถาม-ตอบจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว และนำเสนอ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เขาหล่นผจญภัย และน้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก