มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเที่ยนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น ณ เวทีลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก