มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ร่วมประชุมออนไลน์การบริหารจัดการความเชื่อมโยงศูนย์สมรรถนะทางกาย

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์การบริหารจัดการความเชื่อมโยงศูนย์สมรรถนะทางกาย ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในภาพรวมก่อนการเปิดให้บริการและมาตราฐานระบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพในการให้บริการและบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้อง Online Learning Room 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *