มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรม “การเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรม “การเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษา นครนายก ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *