มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ท้องถิ่น”

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *