มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตร ปลอดภัย เป็นฐานให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ และโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา” โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวิทยากร นางสาวปิยรัตน์ สิริธัญกิจ นายภูวดล บุญด้วง และนางสาววรรณวิษา เปรมวินัย พาชมศูนย์การเรียนรู้และสาธิตการปลูกผักบุ้ง เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปลูกและดูแลผักที่หอพักนักศึกษาต่อไป ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *