มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “ประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย”

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา 1072314 โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้สอน ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน และ รายวิชา 1072315 คหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย ผู้สอน อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม ได้จัดกิจกรรม “ประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *