มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมให้โอวาท รวมถึง จัดกิจกรรมรับพี่กลับบ้าน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมร้องเพลงและมอบดอกไม้ที่ระลึกให้กับพี่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *