มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา นครนายก และตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างของแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา นครนายก และตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างของแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา รวมถึงลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของหอพักนักศึกษา ในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *