แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August 5th, 2015

 
  • ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดอาคาร มดส วิทยาเขตสุพรรณบุรี

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อาคารแววเที่ยง และอาคารอารยา สุขวงศ์  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน )  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×