แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for March 21st, 2016

 
  • มสด นครนายก อบรมครู ร.ร.นวมราชานุสรณ์ ร.ร.นครนายกวิทยาคม ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม และวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 อาจารย์ประจำรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดนครนายก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อบรมครูจำนวน 67 คน เรื่องการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้ Google Apps ซึ่งประกอบด้วย Google Site,Google Drive,Google Form, Google Slide ได้รับความสนใจจากครูและส่งผลให้ครูเกิดทักษะปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปDefault Gallery […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×