แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August 4th, 2016

 
  • โครงการก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2559

    โครงการก้าวแรกสู่ มสด ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย, การรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาตนบนฐานการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 4.0, และกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการและหน่าวงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น สำนักวิทยบริการ สวนดุสิตโพล กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ วัดเจดีย์ทอง อ.เมือง จ.นครนายก

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×