โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย มสด นครนายก จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสารเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]