มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: November 25, 2016

มสด นครนายก และนักศึกษาโครงการ รมป.2 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร

หลักสูตร รมป2. มสด นครนายก โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการ “โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยในเด็กปฐมวัย ทักษะทางกายและทักษะทางดนตรีอย่างมีสุนทรีย์ โดยมีคณาจารย์ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในการจัดทำ

มสด นครนายก แนะแนว โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.50 – 14.40 น. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×