University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for January 15th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาในวันที่ 11-12 ม.ค.61

    ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาในวันที่ 11-12 ม.ค.61

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปภัมภ์ฯ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต ในวันที่ 11-12 มกราคม 2561    

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×