มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาในวันที่ 11-12 ม.ค.61

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปภัมภ์ฯ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต ในวันที่ 11-12 มกราคม 2561

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *