วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ต้อนรับ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และทีมงานในการหารือร่วมในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ฟิตเนส และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการต่อไป ณ ห้องประชุมตึกสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก